top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Nofio am Ddim


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal Nofio am Ddim Llywodraeth Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 16 oed ac iau a Phobl Hŷn dros 60 mlwydd oed.
start content

Plant a Phobl Ifanc - 16 ac Iau

Mae pob un o bedwar pwll nofio Conwy yn cynnig sesiynau nofio am ddim yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae nofio am ddim yn cynnwys rhai sesiynau cyhoeddus yn ogystal â gweithgareddau strwythuredig eraill:

Pwll NofioDiwrnodAmser
Canolfan Hamdden Abergele Dydd Gwener 17:00 - 18:00
Canolfan Hamdden Colwyn Dydd Mercher 13:00 - 14:00
  Dydd Mercher 14:30 - 15:30
  Dydd Sul 15:45 - 16:45
Canolfan Nofio Llandudno Dydd Llun 13:00 - 14:00
  Dydd Llun 14:30 - 15:30
  Dydd Sadwrn 11:30 - 12:30
Pwll Nofio Llanrwst Dydd Mercher 13:00 - 16:00

 

Rydym hefyd yn cynnig nofio am ddim trwy’r flwyddyn ar y diwrnodau ac amseroedd isod:

Pwll NofioDiwrnodAmser
Canolfan Hamdden Abergele Dydd Gwener 17:00 - 18:00
Canolfan Hamdden Colwyn Dydd Sul 15:45 - 16:45
Canolfan Nofio Llandudno Dydd Sadwrn 11:30 - 12:30
Canolfan Nofio Llanrwst Dydd Mercher 17:15 - 18:30

Dros 60 oed

Bydd cwsmeriaid dros 60 oed, sy’n byw yng Nghymru, yn derbyn nofio cyhoeddus a sesiynau penodol, sydd ar ddangos isod, am ddim yn ystod y tymor ysgol.

Yn ystod gwyliau’r ysgol, bydd nofio cyhoeddus a’r sesiynau penodol ar gael am ddim i gwsmeriaid dros 60 sydd yn prynu Cerdyn Ffit blynyddol.

DiwrnodAmserGweithgareddCanolfan 
Dydd Llun 20.30 - 21.30 Nofio Ffit i oedolion Llandudno
Dydd Mawrth 19.45 - 20.45, 20.30 - 21.30 Nofio Ffit i oedolion Llanrwst, Abergele
Dydd Mercher 19.45 - 20.30 Erobeg dŵr Llanrwst
Dydd Iau 08.15 - 09.00 Erobeg dŵr Abergele
Dydd Gwener 12.15 - 13.00, 12.40 - 13.25 Erobeg dŵr Colwyn, Llandudno

 
Sylwer: Efallai y bydd angen dangos tystiolaeth o’ch oed a’ch bod yn byw yng Nghymru.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy