Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Chwilio am, adnewyddu neu gadw llyfr


Summary (optional)
Llyfrau print, llyfrau sain a DVDs
start content

Gallwch chwilio ein catalog ar-lein a chadw eitemau. Gallwch hefyd nodi o ba lyfrgell yr hoffech chi gasglu eich eitemau.

Defnyddiwch rif eich cerdyn llyfrgell (gan anwybyddu’r GWP) a’r rhif PIN 4 digid a gawsoch gydag o i reoli eich cyfrif a chadw ac adnewyddu eitemau.

Fel y gwelir yn yr enghraifft isod:Defnyddiwch rif eich cerdyn llyfrgell (gan anwybyddu’r GWP) a’r rhif PIN 4 digid a gawsoch gydag o i reoli eich cyfrif a chadw ac adnewyddu eitemau.

Chwilio a chadw ar-lein

I ddod o hyd i eitem, gallwch un ai wneud chwiliad sydyn neu chwiliad uwch.

Chwiliad Sydyn

Pan ewch i dudalen gartref y catalog, gallwch wneud chwiliad sydyn, syml i chwilio am y teitl a/neu’r awdur, neu’r pwnc. Gallwch ddewis cyfyngu eich chwiliad yn ôl fformat neu leoliad cyn cychwyn e.e. i chwilio am eitemau sydd yn Llyfrgelloedd Conwy yn unig, gan ddefnyddio'r gwymplen:

Chwiliad Sydyn

Neu, gallwch chwilio’r catalog cyfan ac yna cyfyngu canlyniadau’r chwiliad i leoliad, iaith, awdur neu fformat (e.e. DVD) penodol drwy glicio ar ddewisiadau 'Cyfyngu ar Ganlyniadau’r Chwiliad’ ar y chwith.

Chwiliad Manwl

Mae chwiliad manwl yn eich galluogi i wneud chwiliad mwy penodol o’r cychwyn drwy gynnwys dewisiadau i’w nodi e.e. fformat, pwnc, iaith neu leoliad, yn ogystal â’r awdur a gwybodaeth am y teitl.

Cadw eitemau

Nid ydym yn codi tâl am gadw eitemau, oni bai eich bod yn gwneud benthyciad rhwng llyfrgelloedd, gellir trefnu hyn yn eich llyfrgell leol. Er mwyn cadw eitem, dewiswch 'Cadw Llyfr(au)' o'r ddewislen ddisgynedig ar y dde. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’ch cyfrif, gallwch nodi pa lyfrgell rydych yn dymuno casglu’r eitem ohoni.

Cadw eitemau

Pan mae eich eitem yn barod i’w chasglu, byddwn yn anfon e-bost atoch neu’n rhoi galwad ffôn ichi, gan ddibynnu a gawsom gyfeiriad e-bost gennych wrth i chi greu eich cyfrif llyfrgell.

Efallai y byddwch yn dymuno creu rhestr o eitemau y cawsoch hyd iddyn nhw er mwyn eu cadw rhyw dro eto. Gallwch ddefnyddio ‘rhestr dros dro’ wrth chwilio’r catalog ond, er mwyn gallu mynd at eich rhestr yn y dyfodol, bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif i gadw’r rhestr yn barhaol.

Adnewyddu llyfrau, llyfrau sain a DVDs

Mewngofnodwch i’ch cyfrif i adnewyddu llyfrau ar-lein. Gallwch hefyd ffonio neu e-bostio eich llyfrgell agosaf.

Gallwch adnewyddu llyfr hyd at bum gwaith oni bai fod rhywun arall wedi’i gadw.

Bydd unrhyw ffioedd am lyfrau hwyr neu ffioedd llogi newydd (e.e. am DVDs) yn cael eu cofnodi ar eich cyfrif hyd at derfyn credyd penodol, er mwyn i chi eu talu pan fyddwch yn y llyfrgell nesaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy