Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Teithio Llesol Map Rhwydwaith Integredig Llwybrau a awgrymwyd

Map Rhwydwaith Integredig Llwybrau a awgrymwyd (heb eu hymchwilio)


Summary (optional)
Mae'r llwybrau canlynol yn awgrymiadau sydd wedi eu derbyn. Nid yw’r llwybrau wedi eu hymchwilio eto ac efallai na fydd yn bosibl bwrw ymlaen â hwy.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy