Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Maes Parcio Abergele


Summary (optional)
start content

Map Maes Parcio Abergele

Abergele1 awr2 awr4 awr10 awrNos 6pm - 8amCôd Post 
Water Street 50c £1.00 £2.50 £3.50 50c LL22 7SH
  • Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodyn glas, ar yr amod fod deiliad y bathodyn glas wedi parcio o fewn man parcio penodol i bobl anabl a bod y bathodyn glas wedi’i arddangos gyda’r cloc amser, os yn berthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau ewch i https://beta.llyw.cymru/bathodynnau-glas-eich-hawliau-chyfrifoldebau 
  • Gallwn ddarparu trwyddedau parcio ar gyfer unrhyw faes parcio i gyfateb â’ch gofynion chi, ar yr amod eu bod am o leiaf 3 diwrnod a’ch bod chi’n cysylltu â ni o leiaf 10 diwrnod cyn cyrraedd e.e. os oes ymwelydd sydd eisiau defnyddio maes parcio am 1 wythnos neu am gyfnod gwyliau gallwn ddarparu trwydded ar gyfer y cyfnod hwnnw. Rhowch y manylion canlynol wrth gysylltu â ni, eich manylion llawn, hyd yr arhosiad a lleoliad y maes parcio. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.
  • Gellir parcio beiciau modur mewn unrhyw ofod parcio cyhyd â bod tocyn talu ac arddangos wedi’i brynu ar gyfer hyd yr arhosiad. Cynghorir gyrwyr beiciau modur i gadw’r tocyn gyda nhw fel prawf o bryniant.
  • Ceir gofodau parcio pwrpasol i gerbydau gwersylla a chartrefi modur ym maes parcio Morfa Bach yng Nghonwy ac fe geir lle addas i barcio cerbydau o'r fath ym maes parcio Maelgwyn Road yn Llandudno.
  • Caniateir parcio’r cerbydau hyn mewn meysydd parcio eraill lle na cheir rhwystrau uchder, cyhyd â bod y cerbydau yn cael eu parcio o fewn marciau’r gofodau parcio.
  • Ni chaniateir gwersylla dros nos. 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy