Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Meysydd Parcio Bae Colwyn


Summary (optional)


https://beta.llyw.cymru/bathodynnau-glas-eich-hawliau-chyfrifoldebau
start content

Map Maes Parcio Bae Colwyn

Bae Colwyn0.5 awr1 awr2 awr4 awr10 awrNos 6pm - 8amCôd Post 
Rhodfa’r Tywysog
 (Cynllun disg cyfyngiad 2 awr mewn grym)
50c £1.00 - -  £4.50 50c LL29 8LA
Douglas Road  - 50c £1.50 £2.00 £3.50 50c LL29 7PE
Ivy Street
(Cynllun disg cyfyngiad 2 awr mewn grym)   
 - £1.00 £2.00 £4.50    50c LL29 8DE
Promenâd Bae Colwyn   50c £1.00 £2.50 Dros 4 awr
£3.50
  LL29 8DE
  • Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodyn glas, ar yr amod fod deiliad y bathodyn glas wedi parcio o fewn man parcio penodol i bobl anabl a bod y bathodyn glas wedi’i arddangos gyda’r cloc amser, os yn berthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am hawliau a chyfrifoldebau, ewch i llyw.cymru.
  • Gallwn ddarparu trwyddedau parcio ar gyfer unrhyw faes parcio i gyfateb â’ch gofynion chi, ar yr amod eu bod am o leiaf 3 diwrnod a’ch bod chi’n cysylltu â ni o leiaf 10 diwrnod cyn cyrraedd e.e. os oes ymwelydd sydd eisiau defnyddio maes parcio am 1 wythnos neu am gyfnod gwyliau gallwn ddarparu trwydded ar gyfer y cyfnod hwnnw. Rhowch y manylion canlynol wrth gysylltu â ni, eich manylion llawn, hyd yr arhosiad a lleoliad y maes parcio.
  • Gellir parcio beiciau modur mewn unrhyw ofod parcio cyhyd â bod tocyn talu ac arddangos wedi’i brynu ar gyfer hyd yr arhosiad. Cynghorir gyrwyr beiciau modur i gadw’r tocyn gyda nhw fel prawf o bryniant.
  • Ceir gofodau parcio pwrpasol i gerbydau gwersylla a chartrefi modur ym maes parcio Morfa Bach yng Nghonwy ac fe geir lle addas i barcio cerbydau o'r fath ym maes parcio Maelgwyn Road yn Llandudno.
  • Caniateir parcio’r cerbydau hyn mewn meysydd parcio eraill lle na cheir rhwystrau uchder, cyhyd â bod y cerbydau yn cael eu parcio o fewn marciau’r gofodau parcio.
  • Ni chaniateir gwersylla dros nos. 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy