Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Meysydd Parcio Conwy


Summary (optional)
start content

Map Meysydd Parcio Conwy

Conwy1 awr2 awr4 awr10 awrNos 6pm - 8amCod Post
Bodlondeb
(Penwythnosau a gŵyl y banc yn unig)
- £1.00 £2.00 £3.50 50c LL32 8DU
Market Place
(Cynllun disg cyfyngiad 2 awr mewn grym)
1 Mawrth – 31 Hydref
£1.00 £2.00 £4.50 - 50c LL32 8HT
Market Place 
1 Tachwedd – 29 Chwefror
£1.00 £2.00 £3.00 £4.50 50c LL32 8HT
Morfa Bach
Ceir
- £1.00 £2.00 £3.50 50c LL32 8FZ
Morfa Bach
Carafannau a Cherbydau Gwersylla
- - £6.50 £12.00 50c LL32 8FZ
Mount Pleasant - £1.50 £2.50 £4.50 50c LL32 8NY
Vicarage Gardens
(Cynllun disg cyfyngiad 2 awr mewn grym)
1 Mawrth – 31 Hydref
£1.00 £2.50 £4.50 - 60c LL32 8LD
Vicarage Gardens  
1 Tachwedd – 29 Chwefror
£1.00 £2.00 £3.00 £4.50 60c LL32 8LD
  • Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodyn glas, ar yr amod fod deiliad y bathodyn glas wedi parcio o fewn man parcio penodol i bobl anabl a bod y bathodyn glas wedi’i arddangos gyda’r cloc amser, os yn berthnasol. Am fwy o wybodaeth ar hawliau a chyfrifoldebau ewch i GOV.UK.
  • Gellir parcio beiciau modur mewn unrhyw ofod parcio cyhyd â bod tocyn talu ac arddangos wedi’i brynu ar gyfer hyd yr arhosiad. Cynghorir gyrwyr beiciau modur i gadw’r tocyn gyda nhw fel prawf o bryniant.
  • Ceir gofodau parcio pwrpasol i gerbydau gwersylla a chartrefi modur ym maes parcio Morfa Bach yng Nghonwy ac fe geir lle addas i barcio cerbydau o'r fath ym maes parcio Maelgwyn Road yn Llandudno.
  • Caniateir parcio’r cerbydau hyn mewn meysydd parcio eraill lle na cheir rhwystrau uchder, cyhyd â bod y cerbydau yn cael eu parcio o fewn marciau’r gofodau parcio.
  • Ni chaniateir gwersylla dros nos. 

Gallwn ddarparu trwyddedau parcio ar gyfer unrhyw faes parcio i gyfateb â’ch gofynion chi, e.e. os oes ymwelydd sydd eisiau defnyddio maes parcio am 1 wythnos neu am gyfnod gwyliau gallwn ddarparu trwydded ar gyfer y cyfnod hwnnw ar yr amod eu bod am o leiaf 3 diwrnod a’ch bod chi’n cysylltu â ni o leiaf 10 diwrnod cyn cyrraedd.

Pe baech am archebu trwydded parcio, cysylltwch â ni a darparu’r manylion a ganlyn:

  • eich manylion llawn
  • hyd yr arhosiad a lleoliad y maes parcio
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy