Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Meysydd Parcio Llandudno


Summary (optional)
start content

Map Maes Parcio Llandudno

Llandudno0.5 awr 1 awr 2 awr 4 awr 10 awr24 awr Nos 6.00pm - 8.00amCôd Post
Y Fach - - - £3.00 £4.50 - £1.10 LL30 2ND
Maelgwyn Road -   £1.00 £2.00 £3.50 - 50c LL30 2YN
Venue Cymru - - £1.50 £2.50 £4.00 £5.00 £1.60 LL30 1YR
Copa'r Gogarth
1 Ebrill - 31 Hydref
- - £2.00 £3.00 £4.50 - - LL30 2QR
Copa'r Gogarth
1 Tachwedd - 31 Marwth
- - £1.00 £2.00 £3.00 - Di-dâl LL30 2QR
Neuadd y Dref
(Terfyn 2 awr ar gyfer deiliaid trwydded tymor)
- £1.00 £2.00 £4.50 - - 50c LL30 2ST
York Road - - £1.00 £2.00 £3.50 - 50c LL30 2EF
The Parade (10:00-16:00)
1 Mai - 30 Medi
- - - £3.00 £4.50 - 16:00-10:00 di-dâl LL30 2XT
The Parade (10:00-16:00)
1 Hydref - 30 Ebrill
- - - £2.00 £3.00 - 16:00-10:00 di-dâl LL30 2XT
Dale Road - 50c £1.00 £2.50 £3.50 - 50c LL30 2BG
  • Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodyn glas, ar yr amod fod deiliad y bathodyn glas wedi parcio o fewn man parcio penodol i bobl anabl a bod y bathodyn glas wedi’i arddangos gyda’r cloc amser, os yn berthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau ewch i https://beta.llyw.cymru/bathodynnau-glas-eich-hawliau-chyfrifoldebau 
  • Gallwn ddarparu trwyddedau parcio ar gyfer unrhyw faes parcio i gyfateb â’ch gofynion chi, ar yr amod eu bod am o leiaf 3 diwrnod a’ch bod chi’n cysylltu â ni o leiaf 10 diwrnod cyn cyrraedd e.e. os oes ymwelydd sydd eisiau defnyddio maes parcio am 1 wythnos neu am gyfnod gwyliau gallwn ddarparu trwydded ar gyfer y cyfnod hwnnw. Rhowch y manylion canlynol wrth gysylltu â ni, eich manylion llawn, hyd yr arhosiad a lleoliad y maes parcio.
  • Gellir parcio beiciau modur mewn unrhyw ofod parcio cyhyd â bod tocyn talu ac arddangos wedi’i brynu ar gyfer hyd yr arhosiad. Cynghorir gyrwyr beiciau modur i gadw’r tocyn gyda nhw fel prawf o bryniant.
  • Ceir gofodau parcio pwrpasol i gerbydau gwersylla a chartrefi modur ym maes parcio Morfa Bach yng Nghonwy ac fe geir lle addas i barcio cerbydau o'r fath ym maes parcio Maelgwyn Road yn Llandudno.
  • Caniateir parcio’r cerbydau hyn mewn meysydd parcio eraill lle na cheir rhwystrau uchder, cyhyd â bod y cerbydau yn cael eu parcio o fewn marciau’r gofodau parcio.
  • Ni chaniateir gwersylla dros nos. 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy