Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cynllun Parcio mwy diogel


Summary (optional)
Mae'r Cynllun Parcio Mwy Diogel yn fenter Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu ac yn canolbwyntio ar leihau trosedd/ ofn trosedd mewn cyfleusterau parcio.
start content

Ar hyn o bryd mae saith o feysydd parcio'r Cyngor yn bodloni gofynion asesiad risg ac wedi ennill y wobr hon, mae'r rhain yn cynnwys dau faes parcio coetsis y Cyngor.

Cyfleusterau a Wobrwywyd:

  • Parc Coetsis Mostyn Broadway (Talu ac Arddangos - Pwynt Gollwng/ Casglu)
  • Parc Coetsis Builder Street (Talu ac Arddangos - Arhosiad Hir)
  • Maes Parcio Neuadd y Dref Llandudno (Talu ac Arddangos - Arhosiad Byr)
  • Maes Parcio Venue Cymru (Talu ac Arddangos - Arhosiad Hir)
  • Maes Parcio Vicarage Gardens (Talu ac Arddangos - Arhosiad Byr)
  • Maes Parcio Princes Drive (Talu ac Arddangos - Arhosiad Hir)
  • Maes Parcio York Road (Talu ac Arddangos - Arhosiad Hir)

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn ewch i'w gwefan, neu cliciwch ar y ddolen isod. www.parkmark.co.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy