Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwaith Ffordd


Summary (optional)
Mae'r Adain Gwaith Stryd yn gyfrifol am gydlynu a monitro'r holl weithgareddau a wneir ar y briffordd gyhoeddus.
start content

Gweld rhestr o waith ffordd presennol yng Nghonwy 10/04/2019 (PDF)

I gyflwyno adroddiad am waith stryd (gwaith ffordd), cau ffyrdd, goleuadau traffig dros dro a gweithgareddau eraill ar y briffordd, cliciwch ar y ddolen ganlynol:

Os ydych yn meddwl fod y diffyg rydych yn rhoi gwybod amdano yn argyfwng neu os ydych eisiau rhoi gwybod am un o’r diffygion isod, gallwch ffonio’r tîm cyngor i gwsmeriaid ar 01492 575337.

Mae diffygion sy’n cael eu hystyried yn argyfwng yn cynnwys:

  • Goleuadau Traffig Dros Dro ddim yn newid o Goch
  • Rhwystrau cerddwyr wedi disgyn drosodd
  • Cloddiad heb ei ddiogelu
  • Gwaith anniogel

Cysylltwch â ni yn affch@conwy.gov.uk neu 01492 575337.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy