Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gyrru trwy eira a rhew


Summary (optional)
Pethau i'w cadw yn eich car.
start content

Dylai gyrwyr glirio'r holl eira oddi ar eu car, gan gynnwys y to a'r goleuadau.  Gall eira syrthio o'r to a'r boned, gan leihau gwelededd y gyrrwr neu amharu ar gerbyd arall neu gerddwr.

Byddwch yn wyliadwrus o rew - chwiliwch am gliwiau fel rhew ar y palmant neu ar ffenestr flaen eich car cyn i chi gychwyn ar eich taith, a byddwch yn ofalus.

 • Ceisiwch beidio â brecio yn sydyn - gall gloi eich olwynion a gallwch sgidio ymhellach.
 • Gwyliwch am gerbydau'r gaeaf sy'n taenu halen neu'n defnyddio swch eira. Mae ganddynt oleuadau oren sy'n fflachio ac maent yn teithio yn araf - tua 40mya.
 • Arhoswch yn ôl oherwydd gall daflu halen neu ddŵr ar draws y ffordd.
 • Peidiwch â goddiweddyd os nad yw'n ddiogel i chi wneud hynny - efallai bod eira heb ei glirio ar y ffordd o'ch blaen.

Pethau i'w cadw yn eich car

 • crafwr rhew
 • dadrewydd
 • ffôn symudol wedi'i wefru, a gwefrydd
 • torsh
 • pecyn cymorth cyntaf
 • rhaff lusgo
 • blancedi
 • côt gynnes a bŵts
 • gwifrau cyswllt
 • rhaw eira
 • triongl rhybudd
 • bwyd a diod cynnes mewn fflasg
 • sbectol haul i'ch helpu i weld mewn haul isel yn y gaeaf

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy