GWEFAN DROS DRO YW HON
Cartref Preswylwyr Talu am Wahanol Anfonebau

Talu am Wahanol Anfonebau


Summary (optional)
Yng Nghyngor Conwy gelwir derbyn tâl am wasanaethau fel Gwahanol Anfonebau. Mae'r Adain Incwm yn gyfrifol am adfer Anfonebau Gwahanol (ac eithrio Budd-dal Tai, Treth y Cyngor a Chyfraddau Annomestig Cenedlaethol). Rydym yn delio gyda phob anfoneb a anfonir gan y Cyngor. Gellir dod o hyd i enghreifftiau o'r rhain yn yr adran hon.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy