Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Ceisiadau Cynllunio Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio a gofrestrir

Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio a gofrestrir


Summary (optional)
Gallwch weld yr holl geisiadau a gofrestrir bob wythnos.
start content

Mae cofrestr gyhoeddus o'r holl geisiadau cynllunio presennol (gan gynnwys copïau o'r ffurflenni cais a'r cynlluniau) ar gael yn y Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn.

Hefyd, rydym yn darparu rhestr o'r ceisiadau dilys a gafwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ystod yr wythnos flaenorol. Gallwch weld y ceisiadau sydd wedi eu cofrestru, yn ôl wythnos, drwy glicio ar y cyswllt isod.

Gwybodaeth bellach

Rheoli Datblygu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Swyddfeydd Dinesig
BAE COLWYN
Conwy
LL29 8AR 

Ffôn: 01492 575247 Ffacs: 01492 512637 E-bost: gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

Oriau'r Swyddfa: Dydd Llun i ddydd Iau: 8.45am-5.15pm Dydd Gwener: 8.45am-4.45pm 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy