Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Sioeau Teithiol Gwybodaeth am Ailgylchu

Sioeau Teithiol Gwybodaeth am Ailgylchu


Summary (optional)
Bydd Uned Gwybodaeth am Ailgylchu Conwy mewn gwahanol leoliadau ledled y sir dros yr ychydig fisoedd nesaf.
start content

Gall pobl ddod draw i gael gwybodaeth a fydd yn eu helpu nhw i gynhyrchu llai o wastraff ac ailgylchu mwy, yn ogystal â chael atebion i’w cwestiynau am ailgylchu. Bydd hyn hefyd yn gyfle i gael cynwysyddion ailgylchu a bagiau gwastraff bwyd ychwanegol.

Byddwn yn y lleoliadau canlynol:

DyddiadDiwrnod AmserLleoliad/Safle/Ardal  
09/07/2018 Dydd Llun 9 - 12.30 Bae Penrhyn, Maes Parcio Eglwys Plwyf Dewi Sant
10/07/2018 Dydd Mawrth 9 - 12.30 Maes Parcio Canolfan Gymunedol Ucheldir Colwyn
11/07/2018 Dydd Mercher 9 - 12.30 Stad Bryneglwys, Llandrillo yn Rhos
12/07/2018 Dydd Iau 9 - 12.30 Senotaff Promenâd Llandudno (Cymru yn ei Blodau)
13/07/2018 Dydd Gwener 9 - 2pm Sgwâr Ancaster, Llanrwst
16/07/2018 Dydd Llun 9 - 12.30 Maes Parcio, Ysgol Llangernyw
18/07/2018 Dydd Mercher 12 - 3pm Ysgol Babanod Mochdre (Diwrnod agored)
19/07/2018 Dydd Iau 9 - 2pm Promenâd Llandrillo yn Rhos (gyferbyn â’r Cayley)
20/07/2018 Dydd Gwener 9 - 12.30 Betws y Coed, Pentre Du, maes y pentref
23/07/2018 Dydd Llun 9 - 12.30 Maes Parcio, Ysgol Betws yn Rhos
24/07/2018 Dydd Mawrth 9 - 12.30 Eglwysbach, Maes Llan
25/07/2018 Dydd Mawrth 9 - 12.30 Maes Parcio Pont Llanfair T.H.
26/07/2018 Dydd Iau 9 - 12.30 “Diwrnod Mawr Allan” Cartrefi Conwy, Parc Eirias
27/07/2018  Dydd Gwener 9 - 12.30 Cyntedd Llyfrgell Llandudno
30/07/2018 Dydd Llun 9 - 12.00 Penmachno (maes y pentref ger y lloches bws)
30/07/2018 Dydd Llun 1 - 3pm Dolwyddelan, Square
31/07/2018 Dydd Mawrth 9 - 12:00 Maes Parcio Canolfan Gymunedol Dolgarrog
31/07/2018 Dydd Mawrth 1 - 3pm Trefriw – Maes Parcio Ffordd Gower
01/08/2018 Dydd Mercher 9 - 12.30 Canolfan Gymunedol, Craig y Don
02/08/2018 Dydd Iau 9 - 12:00 Cerrigydrudion, Maes Parcio Maes Aled
02/08/2018 Dydd Iau 1 - 3pm Maes Parcio Pentrefoelas (gyferbyn â’r ysgol)
03/08/2018 Dydd Gwener 9 - 12.30 Glan Conwy, lawnt Pentrefelin
06/08/2018 Dydd Llun 9 - 12.30 Tywyn, Ffordd Towyn (y fynedfa laswelltog i Llys Madoc)
07/08/2018 Dydd Mawrth 9 - 12.30 Maes Parcio Tesco, Abergele
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy