Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Banciau Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - polisïau a chanllawiau

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - polisïau a chanllawiau


Summary (optional)
Dewch o hyd i wybodaeth gynhwysfawr i’ch helpu i gael y gorau o’ch Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.
start content

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn safleoedd prysur sy'n gallu bod yn beryglus.

Mae’r Cyngor wedi datblygu Polisi Defnyddio Safle ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, sy’n anelu i fod yn set o ganllawiau cynhwysfawr ar gyfer ymwelwyr â’r safle.

Mae unrhyw un sy’n mynd i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref i waredu eitemau ailgylchu neu wastraff yn cytuno i gydymffurfio â chanllawiau’r polisi ac yn derbyn y gall methu gwneud hynny arwain at un neu bob un o’r camau canlynol:

  • Gofyn iddynt adael y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
  • Gwaharddiad tymor hir o unrhyw un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y Cyngor
  • Gweithdrefnau cyfreithiol sifil neu droseddol yn erbyn troseddwyr lle bo’n briodol

Mae’r rhan fwyaf o’r canllawiau hyn wedi eu hegluro’n gryno mewn mannau eraill ar y wefan, er enghraifft prif bryderon fel:

  • Trwyddedau Faniau a Cherbydau o fath Masnachol
  • Gwastraff Taladwy
  • Eitemau cyfyngedig (na ellir dod â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref)

I osgoi unrhyw amheuaeth, rydym yn argymell eich bod yn ymgyfarwyddo â Pholisi Defnyddio’r
Safle llawn ac yna cysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn ymweld â’r safle.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, yna gallwch gysylltu â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy