Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Banciau Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Lleoliadau ac oriau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliadau ac oriau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref


Summary (optional)
start content

Mae dwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yng Nghonwy:

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre
Ffordd Bron-y-Nant
Mochdre
LL28 4YL

a

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gofer
Ffordd Rhuddlan
Sant Siôr
Abergele
LL22 9SE

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre a Gofer yn agored fel a ganlyn:

 Haf 
(1 Ebrill i 31 Hydref)
Gaeaf
(1 Tachwedd i 31 Mawrth)
Dydd Llun – Dydd Sadwrn 09:00-17:00 09:00-16:00
Dydd Sul 09:00-16:00 09:00-16:00

 

Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gau ar:

  • Diwrnod Nadolig (25 Rhagfyr)
  • Gŵyl San Steffan (26 Rhagfyr)
  • Dydd Calan (1 Ionawr)

Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn agored am oriau estynedig 09:00 – 17:00 o 27 Rhagfyr i 31 Rhagfyr.
Bydd oriau agor arferol (gaeaf) yn ailddechrau ar 2 Ionawr.

Penwythnos Gŵyl Banc

Heblaw’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (fel y manylir uchod) nid oes unrhyw newid i oriau agor Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gyfer gwyliau banc eraill na gwyliau cyhoeddus fel Pasg, Sulgwyn ac ati am weddill y flwyddyn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy