Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Banciau Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Pa eitemau sy'n rhaid i mi dalu i'w gwaredu mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref?

Pa eitemau sy'n rhaid i mi dalu i'w gwaredu mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref?


Summary (optional)
Gallwch ailgylchu’r rhan fwyaf o eitemau am ddim mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, fodd bynnag mae’n rhaid i chi dalu i waredu rhai eitemau.
start content

Gellir mynd â’r eitemau canlynol i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Mae pob ffi yn ddilys ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol.

EitemFfioedd
Rwbel £3.00 y bag
£30.00 y trelar
    
Cynnwys eitemau fel: blociau bris; brics; ceramig; concrid; teils; cerrig llorio; graen; llechi; pridd; tywod; cerrig a tharmac
Bwrdd plastr £4.00 y bag
£30.00 fesul llwyth trelar

Dylai bwrdd plastr fod yn sych a heb ei halogi gyda deunydd arall
Coed a phren £4.00 y bag
£30.00 fesul llwyth trelar

Pren DIY/Adeiladu yn cynnwys: gosodion/ffitiadau; drysau; cabinet cegin/ystafell ymolchi; paneli/polion ffensio; siediau; lloriau a decin
Asbestos £12.50 y bag

Asbestos bond yn unig. Mae’n rhaid i asbestos fod mewn bag dwbl.

PWYSIG - mae’n rhaid i chi ffonio’r safle cyn dod ag asbestos.
Ffoniwch 01492 547927 ar gyfer Mochdre
Ffoniwch 01745 827 555 ar gyfer Abergele
Teiars £4.00 y teiar

Ni dderbynnir teiars masnachol neu amaethyddol ar y safle.

Ni chodir tâl am deiars beic
Poteli nwy Hyd at 10kg - £6.00 yr un
11kg-20kg - £11.00 yr un
21kg + - £35.00 yr un

Mae’n rhaid i boteli nwy fod yn hollol wag cyn mynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Fframiau ffenestri plastig £3.00 yr un
Gyda neu heb wydr. Ffenestri un paen yn unig. Codir pris dwbl am ffenestri aml-baen.
Drws neu fframiau drws plastig £3.00 yr un
Gyda neu heb wydr. Drysau sengl neu fframiau drws yn unig. Codir pris dwbl am ddrysau dwbl.
Baddon neu hambwrdd cawod £3.00 yr un
Un baddon neu hambwrdd cawod yn unig (plastig, ffibr neu gymysg)
Deunydd inswleiddio £3.00 y bag
Ffelt toi £3.00 y bag
Peipen blastig landeri/ffasgia £3.00 fesul 5 darn

Gweler hefyd:

PWYSIG: Mae staff y safle’n cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sy’n ceisio gwaredu mathau gormodol o wastraff derbyniol (rhad ac am ddim neu fel arall), unrhyw un a amheuir sy’n gwaredu gwastraff masnach, neu’n torri rheolau’r safle.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy