Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Swyddfeydd y Post


Summary (optional)
Gellir talu Treth y Cyngor, Gordaliadau Budd-dal Tai, Mân Ddyledion, Hysbysiadau Tâl Cosb, Hysbysiadau Cosb Benodedig a thaliadau Gorfodaeth Conwy gydag arian parod am ddim mewn unrhyw Swyddfa Bost.
start content
Dod o hyd i'ch Swyddfa Bost agosaf
Ewch

Os ydych yn dymuno talu drwy ddefnyddio'r dull hwn, ewch â'r Anfoneb/Nodyn Atgoffa/Cerdyn Talu i unrhyw Swyddfa Bost, lle derbynnir ein taliad.

Caniatewch 4 diwrnod gwaith er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cael eich taliad cyn neu ar y diwrnod y mae'n ddyledus.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy