Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Oedolion Iechyd Meddwl Oedolion Oes gan rywun rydych chi'n eu hadnabod broblemau iechyd meddwl?

Oes gan rywun rydych chi'n eu hadnabod broblemau iechyd meddwl?


Summary (optional)
Ydych chi'n helpu rhywun? Ydych chi'n ofalwr?
start content

Os ydych, mae help ar gael i chi.

Mae gan ofalwyr hawl i gael asesu eu hanghenion yn gysylltiedig â'u swyddogaeth gofalu a byddwn yn eich annog i dderbyn yr asesiad hwn.

Os nad ydych yn brif ofalwr ond eich bod yn chwarae rhan bwysig mewn gofalu am unigolyn, gallwn gynnig cymorth a chefnogaeth.

Ein Swyddog Cefnogi Gofalwyr Hafal sy'n darparu'r gwasanaeth hwn yng Nghonwy ac mae yn gweithio yn Swyddfa Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Roslin, Llandudno.  Ffoniwch 01492 860926 i gael rhagor o wybodaeth ac i drafod eich sefyllfa.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy