Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Oedolion Cefnogaeth yn y cartref Galw Gofal – gwasanaeth monitro galwadau dwyieithog rhanbarthol Gogledd Cymru

Galw Gofal – gwasanaeth monitro galwadau dwyieithog rhanbarthol Gogledd Cymru


Summary (optional)
'Darparu cefnogaeth yn y cartref drwy systemau ffôn i wella ansawdd bywyd ac annibyniaeth pobl'
start content

Amdanom ni

Rydym yn darparu gwasanaethau monitro galwadau drwy linellau ffôn ac olrhain drwy GPS ar gyfer:

 • Larymau cymdeithasol a chymunedol mewn llety pobl hŷn, tai gwarchod a gofal ychwanegol;
 • Larymau ffôn argyfwng ac olrhain GPS;
 • Cyfradd y Galon, pwysedd gwaed, ac ati - monitro arwyddion bywyd hanfodol;
 • Gwiriadau ffôn;
 • Monitro gweithwyr sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain;
 • Cyswllt argyfwng deiliaid cerdyn gofalwr;
 • Pwynt cyswllt allan o oriau ar gyfer:
  • Gwasanaethau Cymdeithasol;
  • Gwasanaethau Tai megis atgyweiriadau a digartrefedd;
  • Gwasanaethau Amgylcheddol Diogelu'r Cyhoedd a Phriffyrdd


CYSYLLTU Â NI


Rydych eisoes yn derbyn gwasanaeth ac yn awyddus i ddweud wrthym am ddiffygion neu newid mewn amgylchiadau.

Ffôn: 0300 123 66 88

E-bost cyffredinol: galwgofal@galwgofal.gov.uk   

E-bost diogel:galwgofal@conwygcsx.gov.uk     

Am wybodaeth i dderbyn gwasanaeth o’r newydd, cysylltwch â - Un Pwynt Mynediad, gweler y ddolen isod

Ar gyfer cwsmeriaid corfforaethol a datblygu busnes, ewch i'n dolen ar gyfer ein gwefan isod

www.galwgofal.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy