Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Dechrau'n Deg Conwy


Summary (optional)
Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi pob teulu i roi gwell cyfle mewn bywyd i blant o dan 4 oed.
start content

Gwyddom fod blynyddoedd cynnar y plentyn yn bwysig ac yn effeithio ar eu datblygiad. Nod y cynllun yw rhoi cymorth dwys i blant dan 4 oed a'u teuluoedd.

Nod y rhaglen yw canolbwyntio ar hyrwyddo sgiliau, gan gynnwys iaith, datblygiad cymdeithasol, corfforol ac emosiynol a chymorth ychwanegol lle bo angen.

Rydym yn gwneud hyn gydag ymweliadau iechyd dwys, grwpiau rhianta, gweithgareddau chwarae a gofal plant rhan-amser am ddim. Byddwch fel arfer yn cael gwybodaeth gan eich Ymwelydd Iechyd os ydych wedi cofrestru gyda meddygon a’ch bod mewn ardal Dechrau'n Deg. Gallwch hefyd edrych am eich cod post yma, ac os nad ydych mewn ardal Dechrau'n Deg bydd awgrymiadau eraill.

Cysylltiadau

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy