GWEFAN DROS DRO YW HON
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Plant a Theuluoedd Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2017

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2017


Summary (optional)
Bydd Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2017 yn cael ei chynnal rhwng 16 - 22 Hydref.
start content

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, mae'r angen i ddod o hyd i deuluoedd ar gyfer ein plant mwyaf diamddiffyn yn parhau i fod wrth wraidd y digwyddiad a bydd y ffocws eleni ar frodyr a chwiorydd.

Bydd hefyd yn ceisio cynnwys pob agwedd ar fabwysiadu, er mwyn symleiddio ac egluro'r broses, ac i adlewyrchu heriau magu plant sydd wedi cael eu mabwysiadu.

Bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn cefnogi'r Wythnos  trwy gynnal sesiynau gwybodaeth / galw heibio ar draws Gogledd Cymru gan roi cyfle i bobl ddod i ddarganfod mwy am y broses fabwysiadu. Nid oes angen apwyntiad, ac mae croeso i bobl ddod i siarad trwy eu sefyllfa bersonol eu hunain, a hynny'n gyfrinachol os dymunant.

Ar 18 Hydref, byddwn yn y llyfrgell yn y Rhyl 1pm - 3pm a'r Ganolfan Nofio yn Llandudno 4pm - 7pm.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n gwefan www.northwalesadoption.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy