Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Plant a Teuluoedd Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2018

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2018 #CefnogiMabwysiadu


Summary (optional)
Bydd Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2018 yn cael ei chynnal 15-21 Hydref .
start content

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, mae'r angen i ddod o hyd i deuluoedd ar gyfer ein plant bregus yn parhau i fod wrth wraidd y digwyddiad a bydd y ffocws eleni ar frodyr a chwiorydd.

Bydd hefyd yn ceisio cynnwys pob agwedd o fabwysiadu, er mwyn symleiddio ac egluro'r broses, ac i adlewyrchu heriau magu plant sydd wedi cael eu mabwysiadu.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n gwefan www.northwalesadoption.gov.uk/cy

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy