Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cadw Cymru'n Ddiogel


Summary (optional)
Nod y cynllun, a lansiwyd gan Heddlu Gogledd Cymru, ydi cynorthwyo pobl gydag anableddau dysgu, dementia neu broblemau iechyd meddwl neu angen cyfathrebu.
start content

Drwy lenwi ffurflen byddwch yn gallu darparu a llunio gwybodaeth a allai fod yn hanfodol i Heddlu Gogledd Cymru pe bai angen cymorth ar unigolyn diamddiffyn.

Yna bydd yr unigolyn yn cael cerdyn, a fydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol am yr unigolyn fel sut maen nhw’n cyfathrebu, a oes ganddynt unrhyw faterion iechyd ac unrhyw gysylltiadau brys fel rhieni neu ofalwyr.

Mae’r cerdyn wedi’i gynllunio i wneud pobl ddiamddiffyn yn fwy ymwybodol o’u diogelwch personol, i annog adrodd am drosedd - yn enwedig trosedd casineb - a gofyn am help os oes ei angen arnynt.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy