Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Sylfaenol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

Dyddiad                                                   Amser            LleoliadHyfforddwrGrŵp targed
1 Mawrth 2018 (pm) LLAWN
   
9:15am cyrraedd ar gyfer   te/coffi a chofrestru
9:45am – 4:15pm
NEU
1:15pm cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
13:30pm – 16:30pm 
   
Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron   y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN. Gwasanaethau Hamdden Staff Gofal Uniongyrchol yng Ngwasanaethau Oedolion a Phlant (Mewnol)
Gwasanaethau Preifat, Annibynnol a Gwirfoddol. Staff Gofal Taliadau Uniongyrchol.
   


Nodau ac amcanion y cwrs

Sesiwn 1

  1. Blaenoriaethau o driniaeth - Cynllun gweithredu brys, Cofnodi digwyddiadau / damweiniau.
  2. Arolwg Sylfaenol – Dadebru plentyn, baban ac oedolion (arddangos/ymarferol)
  3. Claf anymwybodol, ail arolwg ac achosion o anymwybyddiaeth.
  4. Ystum adferol (arddangos/ymarferol) 

Egwyl

Sesiwn 2

  1. Tagu (arddangos/ymarferol)
  2. Triniaeth ar gyfer gwaedu SEEP a gorchuddion - Gwrthrychau sydd wedi mewnosod mewn twll clwyfau, brathiadau anifeiliaid a thrwyn yn gwaedu
  3. Gweithdai; Llosgiadau, esgyrn wedi torri, Anafiadau i'r pen
  4. Adnabod Arwyddion / Symptomau (gêm), cynllun gweithredu brys (gêm)
  5. Adborth a gwerthuso

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy