Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
26 Chwefror 2019
LLAWN
9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Canolfan Gymunedol Cyffordd Llandudno, Victoria Drive, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9PG Y Bont Fel yr uchod 
19 Mawrth 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Glasdir, Plas yn Dre, Heol yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF Y Bont Fel yr uchod
02 Ebrill 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
07 Mai 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
16 Mai 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
30 Mai 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
14 Mehefin 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
25 a 26 Mehefin 2019 Dau sesiwn gyda’r nos
5:45pm cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru.
Mae angen mynychu’r ddwy sesiwn
Lleoliad - i'w gadarnhau Y Bont Fel yr uchod
08 Gorffenaf 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
18 Gorffenaf 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
13 Awst 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
06 Medi 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
13 Medi 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
19 Medi 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
1 a 2 Hydref 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 12:30pm
Mae angen mynychu’r ddwy sesiwn
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
22 Hydref 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
08 Tachwedd 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
25 Tachwedd 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
02 Rhagfyr 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
08 Ionawr 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
30 Ionawr 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
13 Chwefror 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
25 Chwefror 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
04 Mawrth 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod
13 Mawrth 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 4:30pm    
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ Y Bont Fel yr uchod

 

Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant Diogelu blaenorol. Mae'n ofynnol i chi gwblhau o fewn 3 mis o ddechrau yn y swydd.

  • Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac maent wedi gwneud hyfforddiant Diogelu blaenorol, ond bellach mae angen iddynt wneud Hyfforddiant Diogelu sylfaenol Cymru Gyfan. (Cynigwyd sesiynau ar gyfer POVA tan ddiwedd mis Rhagfyr 2014 ac ar gyfer Amddiffyn Plant tan fis Gorffennaf 2014 - os ydych wedi bod i un o'r rhain bydd gofyn i chi nawr fynd i sesiwn Ddiogelu sylfaenol Cymru Gyfan fel y rhestrir uchod.
  • Mae’r cwrs yn agored i staff o asiantaethau allanol. Mae'r un amodau'n berthnasol ag uchod. 

Amcanion y cwrs

Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiogelu ac amddiffyn plant a'r rhan y mae staff yn ei chwarae wrth helpu eu sefydliadau i amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion diamddiffyn.Bydd deunyddiau ysgrifenedig ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg.  

  • Dewch â phecyn bwyd. 
  • Darperir diodydd poeth. 
  • Mae parcio yn gyfyngedig; rhannwch gludiant os yw’n bosibl.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy