Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Sbotolau Cyfamod Lluoedd Arfog Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018


Summary (optional)
Mae trefniadau yn dod yn eu blaen ar gyfer digwyddiad Diwrnod y Lluoedd Arfog y DU yn Llandudno ym mis Mehefin 2018.
start content

Cyhoeddwyd ym mis Gorffennaf bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn llwyddiannus gyda’i gais i gynnal y digwyddiad mawreddog ar ran Cymru.

Cefnogir y digwyddiad gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, ynghyd â Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Bydd y digwyddiad wythnos o hyd, sy’n gorffen gyda Diwrnod y Lluoedd Arfog ei hun ar 30 Mehefin 2018 yn cael ei gynnal yng nghyffiniau Llandudno.

Gweler hefyd:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy