Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Sbotolau Oriau Agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd Trefniadau Ailgylchu a Gwastraff dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Trefniadau Ailgylchu a Gwastraff dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd


Summary (optional)
start content

Nid oes unrhyw gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel ar Ddiwrnod Nadolig, Diwrnod San Steffan nac ar Ddiwrnod Blwyddyn Newydd.

Bydd casgliadau Ailgylchu a Sbwriel yn symud i gyd-fynd â’r gwyliau banc fel yr amlinellir yn y tabl isod.

Diwrnod Casglu ArferolCasgliad Wythnos NadoligCasgliad Wythnos y Flwyddyn Newydd
Dydd Llun Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr 2017 Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018
Dydd Mawrth Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017 Dydd Mercher 3 Ionawr 2018
Dydd Mercher Dydd Iau 28 Rhagfyr 2017 Dydd Iau 4 Ionawr 2018
Dydd Iau Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2017 Dydd Gwener 5 Ionawr 2018
Dydd Gwener Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2017 Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2018

 

Cyfeiriwch at eich calendr casglu, Ap Conwy neu’r wefan i weld pa gynwysyddion a gesglir bob wythnos.

Gwastraff Gardd, Tecstilau ac Eitemau Trydanol

Ni fydd casgliadau Gwastraff Gardd, Tecstilau nac Eitemau Trydanol rhwng dydd Sadwrn 23 Rhagfyr 2017 a dydd Sadwrn 6 Ionawr 2018. Bydd pob casgliad yn digwydd fel yr arfer o ddydd Llun 8 Ionawr 2018 ymlaen ac maent wedi'u rhestru ar eich calendr casglu, ar Ap Conwy neu ar ein gwefan.

Coed Nadolig

Gallwch gael gwared â'ch coed Nadolig go iawn ar eich diwrnod casglu gwastraff gardd nesaf sy'n dechrau o ddydd Llun 8 Ionawr 2018 - cofiwch dynnu pob addurn! Neu gallwch fynd â choed go iawn neu artiffisial i’r canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ym Mochdre ac Abergele.


Newidiadau i Oriau Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ynghau ar ddiwrnod Nadolig, diwrnod San Steffan ac ar ddiwrnod Blwyddyn Newydd.

Rhwng Rhagfyr 27-30 bydd oriau agor y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn ymestyn hyd at 5.00pm bob nos, sy’n ddelfrydol os oes gennych lawer o ailgylchu ychwanegol na all aros tan eich dyddiad casglu wythnosol nesaf.

DyddiadOriau Agor
Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr 09:00-16:00
Dydd Sul 24 Rhagfyr 09:00-16:00
Dydd Llun 25 Rhagfyr Ar gau
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr Ar gau
Dydd Mercher 27 Rhagyr 09:00-16:00
Dydd Iau 28 Rhagfyr 09:00-16:00
Dydd Gwener 29 Rhagfyr 09:00-16:00
Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 09:00-16:00
Dydd Sul 31 Rhagfyr 09:00-16:00
Dydd Llun 1 Ionawr Ar gau
Dydd Mawrth 2 Ionawr 09:00-16:00 (oriau arferol y gaeaf yn ailddechrau)


Cofiwch ddidoli unrhyw wastraff Nadolig ar gyfer ailgylchu cyn dod i’r safleoedd, i wneud yr ymweliad yn gynt.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy