Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Newyddion Galw ar bob Cyn-filwr

Galw ar bob Cyn-filwr


Summary (optional)
start content

Galw ar bob Cyn-filwr

Gwahoddir Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog i fynegi eu diddordeb i ymuno â pharêd dathlu ym mis Mehefin.
 
Mae’r parêd yn rhan o Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog 2018 yn Llandudno, sef pen-blwydd y digwyddiad yn 10 oed.
 
Mae trefnwyr y digwyddiad yn chwilio am gyn-filwyr o’r Llynges Frenhinol, Fyddin, a’r Awyrlu Brenhinol i gymryd rhan yn y parêd sydd yn cael ei gynnal dydd Sadwrn, 30 Mehefin 2018.
 
Y Cynghorydd Liz Roberts yw’r Cefnogwr y Lluoedd Arfog i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae’n annog cyn-filwyr i gymryd rhan.
 
“Mae’r digwyddiad hwn am fod yn enfawr,” meddai'r Cyng. Roberts.
 
“Mae’n ddiwrnod mawr i Landudno a’r sir ar y cyfan, ond mae'r digwyddiad yn bwysig iawn i gyn-filwyr a fydd yn cael y cyfle i gyfarfod â hen ffrindiau a gorymdeithio yn gwisgo eu capiau a medalau gwasanaeth.
 
“Byddwn yn argymell i unrhyw gyn-filwyr sydd eisiau bod yn rhan o hyn i fynegi eu diddordeb.”
 
Bydd ystod o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Sir Conwy rhwng 25 Mehefin a 31 Mehefin. Fel diolch i filwyr a chyn-filwyr, bydd yr wythnos o ddigwyddiadau yn cynnwys seremoni codi’r faner, Diwrnod Milwyr Wrth Gefn, cinio mawreddog yn Venue Cymru a, heb anghofio, y diwrnod mawr ei hun.
 
Ar y diwrnod mawr 30 Mehefin, bydd cannoedd o gyn-filwyr yn gorymdeithio drwy’r dref lle bydd Pentref Digwyddiadau Milwrol a Lles a fydd yn diddanu torfeydd gyda gweithgareddau a chyfleoedd i fynd yn agos at gerbydau milwrol. 
 
Os hoffech gymryd rhan yn yr orymdaith, llenwch y ffurflen ar-lein; neu ei lawr-lwytho a’i hargraffu a’i dychwelyd i digwyddiadau@conwy.gov.uk neu drwy’r post i Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU.
 
Disgwylir y bydd llawer o alw, felly anfonwch eich ffurflenni cofrestru atom ddim hwyrach na 28/02/2018.

Armed-Forces-Day-2

Wedi ei bostio ar 22/11/2017

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy