Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Diogelwch Seddi Ceir Plant

Diogelwch Seddi Ceir Plant


Summary (optional)
start content

Diogelwch Seddi Ceir Plant

  • Gwiriwch seddi’r plant cyn pob siwrnai
  • Sicrhewch fod y gwregys wedi’i glicio mewn i’r bwcl ar bob siwrnai
  • Sicrhewch fod y strapiau wedi’u gosod yn briodol ar bob siwrnai
  • Sicrhewch eich bod chi a’ch teithwyr yn gwisgo gwregys diogelwch ar bob siwrnai

Dywedodd Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Julie Birchall “Mae mwy o ddamweiniau’n digwydd ar siwrneiau byr na mae rhywun yn sylweddoli. Rydym yn dod o hyd i nifer fawr o seddi plant sydd heb eu gosod yn iawn bob blwyddyn, sydd yn amlwg yn destun pryder. Er tawelwch meddwl, buaswn yn annog pawb i gael gwirio eu seddi plant a sicrhau bod plant hŷn yn eistedd mewn seddi plant sy’n addas i’w taldra a'u pwysau”.

Fe fydd Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Conwy allan eto’r haf yma yn cynnig gwiriadau seddi plant ac yn rhoi gwybodaeth a chyngor am ddiogelwch ar y ffyrdd.

Dewch i’n gweld rhwng 8.30am a 4.00pm yn:

14 a 15 Awst yn Asda, Llandudno

21 a 22 Awst yn Tesco, Cyffordd Llandudno

Wedi ei bostio ar 02/08/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy