Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Newyddion Contract Canolfan Ddiwylliant

Contract Canolfan Ddiwylliant


Summary (optional)
start content

Contract Canolfan Ddiwylliant

Bydd Cynghorwyr yn cyfarfod yr wythnos yma i edrych ar ddyfarnu’r contract i adeiladu Canolfan Ddiwylliant newydd yn nhref Conwy.

Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno ger bron Pwyllgor Craffu Economi a Lle’r Cyngor yn cadarnhau’r pecyn ariannu ar gyfer y prosiect a manylion y tendr i fynd i’r afael â’r gwaith adeiladu, ddydd Iau 30 Tachwedd.

Nod y Ganolfan Ddiwylliant arfaethedig yw gwella mynediad at gasgliadau archif, treftadaeth a llyfrgell Conwy, a’r mwynhad ohonynt ar gyfer trigolion ac ymwelwyr sir a thref Conwy.

Mae casgliadau Archif ac Amgueddfa’r Cyngor yn cynnwys dros 80,000 o ddogfennau wedi’u catalogio a bron i 1000 o wrthrychau. Gyda'i gilydd, maent yn helpu i adrodd stori datblygiad yr ardal a'i phobl o'r cyfnod cynhanes hyd heddiw. Mae'r casgliadau’n taflu goleuni ar bob agwedd ar fywydau pobl drwy gydol hanes: eu cymunedau, eu ffydd, eu hysgolion a’u haddysg, eu bywyd gwaith, eu diwylliant, eu gwyliau a’u gweithgareddau hamdden.

Bydd y Ganolfan Ddiwylliant, a fydd yn cyfuno canolfan treftadaeth a chelf, archif a llyfrgell i’r ardal, wedi’i lleoli ar safle hen ysgol Bodlondeb tu allan i waliau tref Conwy. Cyfanswm cost y Prosiect Canolfan Ddiwylliant yw £3.7 miliwn, sy’n cynnwys arian grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri; cyllid cyfalaf a gwerthu adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; a chyllid o Gronfa Datblygu Cymunedol Gwledig.        

Bydd dyfarnu’r contract i adeiladu’r Ganolfan Ddiwylliant newydd yn nodi cam olaf strategaeth y Cyngor i foderneiddio llyfrgelloedd. Ers gweithredu’r strategaeth, mae Gwasanaeth Llyfrgell Conwy wedi trawsnewid o fod yr un “gwanaf yng Nghymru” (2010/11)* i’r “unig wasanaeth i gyflawni’r holl ddangosyddion ansawdd” (2017). 

Ddydd Iau, bydd aelodau’r Pwyllgor Craffu Economi a Lle yn edrych ar fanylion y pecyn ariannu ar gyfer y prosiect a thrafod dyfarnu’r contract i adeiladu’r adeilad.

Bydd argymhellion y Pwyllgor Craffu yn cael eu cyflwyno i’r Cabinet ar gyfer penderfyniad terfynol ar 5 Rhagfyr, 2017. 

*Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru (WPLS)

Wedi ei bostio ar 27/11/2017

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy