Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Peidiwch â cholli eich llais

Peidiwch â cholli eich llais


Summary (optional)
start content

Peidiwch â cholli eich llais

Mae Aelod Cabinet Cyngor Conwy yn annog trigolion lleol i ymateb i'r canfasio blynyddol

Meddai’r Cynghorydd Anne McCaffrey, Aelod Cabinet ar gyfer Democratiaeth, “Mae’n 100 mlynedd ers i rai o ferched Prydain ennill yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf, ac wrth ddathlu’r canmlwyddiant eleni ni all unrhyw un amau pwysigrwydd pleidleisio a bod eich llais yn cael ei glywed." 

“Caiff ein cymunedau eu siapio gan ddemocratiaeth leol, ac mae’n hynod bwysig nad yw trigolion Conwy yn colli eu llais ar faterion sy’n eu heffeithio."

Mae Ffurflenni Ymholiad Aelwyd ar hyn o bryd yn cyrraedd y stepen drws ar draws y fwrdeistref sirol. Y nod yw gwneud i drigolion wirio bod y wybodaeth sy'n ymddangos ar y gofrestr etholiadol ar gyfer y cyfeiriad hwnnw yn gywir, ac os nad ydyw, sicrhau eu bod yn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol fel nad oes unrhyw un yn colli ei hawl i bleidleisio. 

Mae’r Cynghorydd McCaffrey eisiau i bobl ddeall pam ei bod yn bwysig cwblhau’r Ffurflen, meddai, “Mae’n rhaid i ni wirio'r Gofrestr Etholwyr yn flynyddol ac rydym yn gofyn i bawb lenwi’r ffurflen pan fyddant yn ei derbyn - peidiwch â’i rhoi i un ochr ac anghofio amdani.  Pan gaiff etholiad ei gynnal, ni chewch bleidleisio os nad ydych ar y gofrestr, felly mae’n hanfodol eich bod yn ymateb.”

Cytuna Iwan Davies, Prif Weithredwr a Swyddog Cofrestru Etholiadol, dywedodd “Sicrhewch eich bod yn ymateb mor fuan â phosibl, ac yn annog pobl yr ydych yn eu hadnabod i wneud yr un fath, fel nad oes angen eich atgoffa chi. Y llynedd, anfonwyd dros 17,000 o negeseuon atgoffa, sy’n gost sylweddol y gellir ei hosgoi drwy ymateb cyn 23 Awst 2018.”

Ymatebwch hyd yn oed os nad oes unrhyw newidiadau. Mae’n hawdd ac yn sydyn i’w wneud ar-lein at https://www.householdresponse.com/conwy dros y ffôn neu drwy’r post gan ddefnyddio’r cod diogelwch a ddarperir - mae manylion llawn ar y Ffurflen.

Gall unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiwn gysylltu â thîm etholiadol Conwy ar etholiadol@conwy.gov.uk neu dros y ffôn 01492 576051/2.

Wedi ei bostio ar 03/08/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy