Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyfle Datblygu Cyffrous

Cyfle Datblygu Cyffrous


Summary (optional)
start content

Cyfle Datblygu Cyffrous

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer ailddatblygu Rhos Point yn Llandrillo-yn-Rhos.

Y mis hwn, trwy broses dendro agored, bydd y Cyngor yn gwahodd cynigion gan bartïon sydd â diddordeb mewn datblygu cyfleuster masnachol mewn lleoliad arforol.

Rhaid i’r datblygiad fod yn amhreswyl a dylai gefnogi cyfleoedd cyflogaeth drwy gydol y flwyddyn.

Oherwydd amlygrwydd y safle, y Tolldy rhestredig, a'i agosrwydd i ardal gadwraeth Llandrillo yn Rhos, bydd angen lefel uchel o sensitifedd yn nyluniad a phroffil unrhyw adeilad.  Bydd ymgeiswyr hefyd angen ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cymuned yn 2012.

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd, “Mae hwn yn gyfle datblygu cyffrous iawn.  Mae’n ardal gyda naws am le unigryw, a gaiff ei fwynhau gan breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd, ac edrychwn ymlaen at weld y cynigion a ddaw i law.”

Bydd y cyfle datblygu’n cael ei hysbysebu ar GwerthwchiGymru yr wythnos hon.

 

Wedi ei bostio ar 06/08/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy