Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith Lliniaru Llifogydd yn Chapel Street, Mochdre

Gwaith Lliniaru Llifogydd yn Chapel Street, Mochdre


Summary (optional)
start content

Gwaith Lliniaru Llifogydd yn Chapel Street, Mochdre

Sesiwn galw heibio yn Neuadd y Pentref Mochdre, ddydd Llun 13 Awst rhwng 4pm a 7:30pm.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ymgymryd â gwaith lliniaru llifogydd yn Chapel Street, Mochdre rhwng Awst a Thachwedd 2018.

Bydd y gwaith yn cynnwys:

  • Adeiladu ceuffos newydd a sgrin brigau ar draws Afon Min yng nghyfleuster gofal Glan Yr Afon
  • Gosod sgrin brigau newydd
  • Gwaith system draenio ac ail-wynebu’r briffordd gyferbyn â chyffordd Heol Fryn
  • Newid y geuffos bresennol ar draws Hen Ffordd Gonwy gyferbyn â Tanyrallt St.

Rhagwelir i’r gwaith bara tua 16 wythnos a bydd rhaid cau’r ffordd o bryd i'w gilydd a gosod gwyriadau.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio gyda’r gontractwr, Alun Griffith (Contractors) Ltd, i leihau’r amhariad ar y gymuned a busnesau lleol.

Am wybodaeth bellach e-bostiwch affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Wedi ei bostio ar 09/08/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy