Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Buddsoddi yn wych ar gyfer busnes

Buddsoddi yn wych ar gyfer busnes


Summary (optional)
start content

Buddsoddi yn wych ar gyfer busnes

Mae staff Datblygu Economaidd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwerthuso effaith buddsoddi ar fusnesau Bae Colwyn.

Mae’r gwaith ailddatblygu ardal glan y môr, sydd wedi cael ei gefnogi’n rhannol gan gyllid Ewropeaidd, yn cynnwys adeiladau consesiwn sydd wedi cael eu dylunio i gynnig gwasanaethau a gweithgareddau i breswylwyr lleol ac ymwelwyr i’r ardal.

Dywedodd Bethan Wynne-Jones, Swyddog Buddsoddi Eiddo, “Ni ellir tanbrisio effaith y gwaith hwn ar ardal glan y môr Bae Colwyn, ac mae gwir lwyddiant ein tenantiaid yn yr ardal yn amlygu hyn yn berffaith.”

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Conwy, “Bydd gwaith adfywio Bae Colwyn yn cael ei fesur gan lwyddiant ein busnesau lleol.  Mae gan Fae Colwyn draddodiad cryf o gael adwerthwyr arbenigol; arbenigwyr sy'n gyrchfan ymwelwyr yn eu hunain.  Rwy’n falch o allu dweud bod y busnesau newydd ar lan y môr yn rhan o’r meddylfryd hwn.”

Cymerodd y Cyng Emery y cyfle i longyfarch Bryn Williams ym Mhorth Eirias ar eu gwobr ddiweddar. Meddai, “Mae hyn yn ddiolch i waith caled ein tenantiaid am wneud eu busnes ym Mae Colwyn yn llwyddiant, ac rydym yn falch iawn bod eu gwaith caled wedi ennill gwobr Bwyty Gorau Cymru'r BRA iddynt." 

Dywedodd Elin Edwards, Rheolwr Digwyddiadau a Chyfathrebu, Bryn Williams ym Mhorth Eirias, “Rydym yn falch iawn o'r tîm yma ym Mhorth Eirias, ac mae'n fraint cael derbyn y wobr hon."

Mae busnesau newydd iawn yn teimlo’r manteision hyd yn oed.  Yn ystod yr haf eleni, rhoddwyd y consesiwn glan y môr newydd sbon i ddwylo Tracy a Mark Mansfield.  Wedi’i enwi’n ‘Horizon Shine’, mae’r ciosg yn barod yn brysur ac yn derbyn adborth cadarnhaol, a dywedodd Tracy “Rydym wedi synnu ar faint o gefnogaeth mae pobl yn ei ddangos yn barod, y bobl leol ac ymwelwyr.” 

Mae Bethan Wynne-Jones yn awyddus i esbonio bod y teimlad braf hwn yma i aros, gyda digon o gyfleoedd ar y gweill.  Byddwn yn annog unrhyw fusnes posib i gysylltu â mi a darganfod rhagor am yr eiddo sydd ar gael a’r cyfleoedd i ddod, y cynnwys ailddatblygu Pwynt Rhos. Eich busnes chi all fod y llwyddiant nesaf ym Mae Colwyn, anfonwch e-bost at bethan.wynne-jones@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576566.

Wedi ei bostio ar 20/07/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy