Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau

Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau


Summary (optional)
start content

Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau

Yn Llys Ynadon Llandudno ar 9 Hydref 2018 cafwyd Mr David Paul Roberts, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Goldstar Scaffolding o 128 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BS yn euog o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafswm pwysau gros ac uchafswm pwysau ei echel ôl.

Cafodd Mr Roberts ddirwy o £540.00, gorchymyn i dalu £550.00 o gostau a gordal dioddefwr o £54.00. Cyfanswm o £1,144.00.

Cynhaliwyd ymgyrch rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 3 Awst 2018 ar y safle profi pont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy.

Uchafswm pwysau gros y cerbyd a yrrwyd gan Mr Roberts oedd 3500kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 5280kg, a oedd yn orlwyth o 1780kg (50.85%).

Wedi ei bostio ar 08/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy