Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ailwynebu Ffordd Llanrwst, Conwy

Ailwynebu Ffordd Llanrwst, Conwy


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd Llanrwst, Conwy

Mae gwaith yn dechrau dydd Llun 28 Ionawr i ail-wynebu Ffordd Llanrwst yng Nghonwy.

Bydd y darn cyfan o’r ffordd o Groes at wal y castell yn cael ei wella.

Bydd y gwaith yn parhau rhwng 7.30 a 17:00 a bydd yn cymryd tua thair wythnos i gwblhau, yn ddibynnol ar y tywydd.

Gofynnir i breswylwyr a rhieni Ysgol Porth Felin i beidio â pharcio ar y ffordd tra bydd y gwaith yn cael ei wneud.

Bydd yr arwyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Wedi ei bostio ar 24/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy