Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Sbotolau Newyddion Mynd i'r afael ag absenoldebau di-awdurdod

Mynd i'r afael ag absenoldebau di-awdurdod


Summary (optional)
start content

Mynd i'r afael ag absenoldebau di-awdurdod

Mae absenoldeb di-awdurdod o’r ysgol yn annerbyniol a bydd yn cael ei herio yn ôl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae Aelod Cabinet Cyngor Conwy dros Wasanaethau Plant, Addysg a Siliau, y Cynghorydd Garffild Lewis, yn annog rhieni i sicrhau fod eu plant yn mynd i’r ysgol yn rheolaidd yn dilyn erlyniad yr wythnos hon.

Cafodd mam o Sir Conwy ddedfryd ohiriedig ar ôl cael ei herlyn am beidio â gofalu fod ei phlant yn mynd i’r ysgol.  Roedd y fam eisoes wedi’u heuogfarnu ddwywaith am beidio ag anfon ei phlant i’r ysgol.

Dedfrydwyd y fam yn Llys Ynadon Llandudno i wyth wythnos o garchar wedi’i ohirio am 12 mis; 20 diwrnod o adsefydliad gyda’r gwasanaeth prawf, costau cyfreithiol o £385.00 a gordal dioddefwr o £115.00.

Meddai’r Cynghorydd Lewis: “Mae’n hollbwysig fod pob plentyn yn mynd i’r ysgol ac yn derbyn yr addysg y mae ganddo hawl iddo. Mae’r Gwasanaeth Addysg yn gweithio gydag ysgolion i gefnogi teuluoedd i sicrhau fod eu plant yn mynd i’r ysgol.  Bydd pob opsiwn yn cael ei ystyried cyn erlyn, ond os bydd hynny’n angenrheidiol byddwn yn cymryd camau gweithredu drwy’r Llys Ynadon.”

“Erfyniaf ar rieni i gymryd hyn o ddifrif ac i wneud pob ymdrech i sicrhau fod eu plant yn mynd i’r ysgol.”

Wedi ei bostio ar 17/11/2017

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy