top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Eich Gwasanaeth Casglu Sbwriel Newydd – beth y mae angen i chi ei wybod

Eich Gwasanaeth Casglu Sbwriel Newydd – beth y mae angen i chi ei wybod


Summary (optional)
start content

Eich Gwasanaeth Casglu Sbwriel Newydd – beth y mae angen i chi ei wybod

Mae nifer ohonom ni eisoes yn ymwybodol bod y gwasanaeth ailgylchu a chasglu sbwriel yn newid ar hyd a lled y sir. Dangosodd blwyddyn gyfan o arbrawf fod gosod ailgylchu wrth graidd y gwasanaeth wedi talu ar ei ganfed, gyda thrigolion yn ailgylchu mwy nag erioed ers i’w sbwriel ddechrau cael ei gasglu bob 4 wythnos.    

Be sy’n digwydd rŵan?
Bydd y gwasanaeth yn newid o Fedi 24 2018 ymlaen. Cadwch lygad allan am wybodaeth a chalendr casgliadau newydd fydd yn cael ei ddanfon i’ch cartref.

Bydd y newid yn y gwasanaeth yn golygu y bydd holl drigolion Conwy yn derbyn:

  • casgliad wythnosol ar gyfer gwastraff bwyd; 
  • casgliad wythnosol ar gyfer papur, cerdyn, Tetra Pak, caniau, erosolau, ffoil, poteli a photiau gwydr, poteli, tybiau a chynwysyddion plastig, a batris; 
  • casgliad bob pythefnos ar gyfer gwastraff gwyrdd, tecstilau, a gwastraff nwyddau trydanol bychain; 
  • casgliad sbwriel bob pedair wythnos; a
  • casgliad wythnosol ar gyfer clytiau babanod a chynhyrchion anymataliaeth i’r sawl sydd ei angen.

Gwneud i’ch gwasanaeth newydd weithio
Un o’r ffyrdd gorau o wneud i’r gwasanaeth weithio’n ddidrafferth yw gwneud y mwyaf o’r casgliadau wythnosol. Bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod gennym ddigon o le yn ein biniau ar gyfer unrhyw sbwriel nad oes modd ei ailgylchu. Bydd casgliadau gwastraff bwyd wythnosol hefyd yn atal unrhyw drafferthion posib o ran drewdod. Gan fod modd ailgylchu’r rhan helaethaf o’r sbwriel a gynhyrchwn yn ein cartrefi, bydd y casgliadau wythnosol yn delio â’r rhan fwyaf ohono, gan ei symud o’n cartrefi a’i roi at ddefnydd da.

Os nad ydych chi’n siŵr a oes modd ailgylchu rhywbeth, rydym wedi datblygu ap i’ch helpu chi. Gallwch hyd yn oed anfon llun o’r eitem, ac fe rown ni wybod i chi os gallwch chi ei ailgylchu a sut i wneud hynny. Dysgwch sut i lawrlwytho’r ap yn http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/The-Conwy-App.aspx

Pam newid y gwasanaeth?
Mae angen i Gonwy ailgylchu mwy, a gwyddom fod modd ailgylchu hanner y gwastraff sydd mewn biniau olwynion yn hawdd. Mae’r deunyddiau hyn sy’n cael eu claddu mewn tomen sbwriel yn colli £1.6m i’r gymuned bob blwyddyn; arian y gellir ei ddefnyddio i warchod gwasanaethau hanfodol. Mae pawb yn elwa wrth i ni ailgylchu mwy, ac mae’r arbrawf hwn yn dangos y bydd y newid hwn yn y gwasanaeth yn ein helpu i gyflawni hynny.  Does dim rhaid i chi aros i’r gwasanaeth eich cyrraedd er mwyn ailgylchu mwy.

Mae mwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i lawrlwytho’r ap neu archebu cynhwysyddion ailgylchu ychwanegol, ar gael yn http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Recycling-and-Waste.aspx

Wedi ei bostio ar 28/08/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy