Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Sbotolau Be sy'n newydd Tudalennau Tai Fforddiadwy i'w Rhentu neu eu Prynu – Dewch i'n gweld yn Sioe Llanrwst

Tai Fforddiadwy i'w Rhentu neu eu Prynu – Dewch i'n gweld yn Sioe Llanrwst


Summary (optional)
Bydd tîm Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn Sioe Llanrwst ddydd Sadwrn 19 Awst gyda Grŵp Cynefin (Landlord Cymdeithasol Cofrestredig) i hyrwyddo ein cofrestr tai fforddiadwy.
start content

Os ydych chi’n awyddus i rentu neu brynu cartref yng Nghonwy ond bod fforddio un yn amhosib i chi, yna efallai y gallwn ni eich helpu.

Mae nifer o gynlluniau ar gael er mwyn bod yn berchen tŷ am gost is, gan gynnwys rhannu ecwiti, cyd-berchnogaeth, prynu am bris gostyngol a’r Cynllun Cymorth Prynu. Ar ben hynny, rydym hefyd yn darparu cartrefi rhent canolraddol, sydd ar gael i aelwydydd sy’n gweithio gydag incwm rhwng £15,000 a £30,000. Mae’r rhent ychydig yn uwch na rhent cymdeithasol, ond mae’n rhatach na rhentu’n breifat.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Thîm Cartrefi Fforddiadwy Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy