Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Fforwm Landlordiaid Conwy

Fforwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Mae Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal eu Fforwm Landlordiaid nesaf ar 27 Mehefin 2018.
start content

Bydd y cyfarfod yn cynnwys:

  • Diweddariadau gan Gymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid
  • Stondinau gan wasanaethau lleol ac asiantaethau sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor
  • Rhwydweithio

Cyflwyniadau gan:

  • Julie Woolfenden o’r Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid gyda diweddariad ar newyddion Landlordiaid
  • Gordon Spence o Less Tax for Landlords
  • Charles Gibson Jones o Prys Jones a Booth ynglŷn ag EPC
  • Martin Cooil, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn siarad am Tai yn Gyntaf
  • Susan Roberts o’r Adran Gwaith a Phensiynau gyda diweddariad ar Gredyd Cynhwysol

Mae’r fforwm yn cael ei gynnal ddydd Mercher 27 Mehefin 2018, 5:30pm - 8:00pm (drysau ar agor am 5:00pm) yn:

Canolfan Gymunedol Craig y Don,
Queens Road,
Craig y Don,
Llandudno,
LL30 1TE

I gael mwy o wybodaeth, neu os hoffech chi ddod, cysylltwch â:

Lynsey Blackford ar 01492 576264 neu datrysiadautai@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy