Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Sbotolau Be sy'n newydd Tudalennau Fforwm Landlordiaid Conwy

Fforwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Mae Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal eu Fforwm Landlordiaid nesaf ar 7 Mawrth 2018.
start content

Mae Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal eu Fforwm Landlordiaid nesaf ar 7 Mawrth 2018.

Bydd y cyfarfod yn cynnwys:

 • Diweddariadau gan Gymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid.
 • Cyflwyniadau gan:
  • Ian Halton o NAPIT yn cynghori ar ddiogelwch Trydanol yn y sector rhentu preifat
  • Les Jones yn siarad am Raglen Adsefydlu Ffoaduriaid Syriaidd yn Sir Conwy
  • Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru a mwy o wybodaeth ar Ddeddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 a’r newidiadau i Drefniadau Tenantiaeth
  • Charles Gibson Jones o Prys Jones & Booth yn cynghori ar Dystysgrifau Perfformiad Ynni a’r newidiadau ar gyfer eiddo graddfa F a G
 • Stondinau gan wasanaethau lleol ac asiantaethau sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor.
 • Rhwydweithio.

Mae’r fforwm yn cael ei gynnal ddydd Mercher 7 Mawrth 2018 yn:

Cartrefi Conwy
Morfa Gele
Parc Busnes Gogledd Cymru
Cae Eithin
Abergele
LL22 8LJ 

5:30pm - 8:00pm. Drysau ar agor am 5:00pm.

I gael mwy o wybodaeth, neu os hoffech chi ddod, cysylltwch â Lynsey Blackford ar 01492 576264 / 07934 848436 neu datrysiadautai@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy