Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Sbotolau Be sy'n newydd Tudalennau Fforwm Landlordiaid Conwy

Fforwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Mae Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal eu Fforwm Landlordiaid nesaf ar 25 Hydref 2017.
start content

Bydd y cyfarfod hwn yn cynnwys diweddariadau gan y Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid a chyflwyniadau gan:

  • Nia Jones o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynghylch Credyd Cynhwysol a’i effaith ar Landlordiaid Sector Preifat
  • Barbara Owsianka, Ecolegydd yn siarad am ystlumod yn eich eiddo
  • Alex Weaver yn cyhoeddi cynllun Bond newydd ac Asiantaeth Prydlesu wedi’i ailwampio

Bydd stondinau gan wasanaethau ac asiantaethau lleol hefyd a fydd yn cynnig gwybodaeth a chyngor, yn ogystal â chyfle i rwydweithio.

Mae’r fforwm yn cael ei gynnal ddydd Mercher 25 Hydref 2017 rhwng 5:30pm a 8:00pm (drysau’n agor am 5:00pm) yn:

Siambr y Cyngor
Swyddfeydd y Sir
Bodlondeb
Bangor Road
Conwy
LL32 8DU

I gael mwy o wybodaeth, neu os hoffech chi ddod, cysylltwch â Lynsey Blackford ar 01492 576264 neu datrysiadautai@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy