Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Gwyliau'r Pasg - Gweithgareddau Plant

Gwyliau'r Pasg - Gweithgareddau Plant


Summary (optional)
start content

Mae gwyliau’r Pasg yn nesáu ac yma yng Ngwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy rydym wedi casglu gwybodaeth am weithgareddau sy'n cael eu cynnal ar gyfer plant y Sir yn ystod y gwyliau.

Mae'r wybodaeth ar gael yn yr aran 'Digwyddiadau' yn ein cronfa ddata ar wefan www.gwybodaethideuluoeddconwy.co.uk neu gallwch ein ffonio ar 01492 577850 neu 577788 neu e-bostiwch ni ar plant.children@conwy.gov.uk.

Cofiwch fod gennym fanylion holl ddarparwyr Gofal Plant Cofrestredig y Sir yn ogystal â llawer o wybodaeth i deuluoedd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy