Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Archwilio Eich Archif

Archwilio Eich Archif


Summary (optional)
Fel rhan o’r ymgyrch genedlaethol Archwilio Eich Archif, ddydd Gwener 17 Tachwedd mae Archifau Conwy yn cynnig sesiynau blasu am ddim i unrhyw un sy'n dymuno gwybod beth rydym yn ei wneud, clywed am ein casgliadau anhygoel a chael help gyda sut i ddechrau ymchwilio hanes teulu, tŷ neu hanes lleol.
start content

Bydd yna gyfleoedd i siarad gyda’n staff cyfeillgar sy’n brofiadol mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys hanes lleol a hanes teulu, darllen a deall hen ddogfennau ac ymchwilio gan ddefnyddio ffynonellau ar-lein.

Bydd yna gasgliad o ddogfennau yn cael eu harddangos a bydd yna hefyd gyfle i weld ‘y tu ôl i’r llenni’ a dysgu sut rydym yn sicrhau bod treftadaeth ysgrifenedig Conwy yn cael ei gadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Rydym yn gobeithio y bydd pobl sy’n mynychu ein sesiynau galw heibio am ddim yn cael blas ac yn dychwelyd yn ystod yr wythnosau dilynol i wybod mwy am eu teulu, eu tŷ, eu cymuned a llawer mwy.

Bydd y sesiynau ar gael naill ai fel sesiwn bore 10am – 12pm canol dydd neu 2pm – 4pm ddydd Gwener 17 Tachwedd.

I archebu lle, ffoniwch 01492 577550 neu e-bost archifau.archives@conwy.gov.uk. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod chi!

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy