Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Haf Llawn Hwyl


Summary (optional)
   
start content

Mae gwyliau'r haf rownd y gornel ac mae’n siŵr eich bod chi’n trio meddwl am weithgareddau i gadw’ch plant yn ddiddig am 6 wythnos. A does dim rhaid i chi edrych ymhellach! Eto eleni mae tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy wedi creu canllaw Haf Llawn Hwyl, yr unig un y bydd arnoch chi ei angen i ganfod gweithgareddau i’ch plant dros yr haf.

Mae’n cynnwys swp o wybodaeth am ddigwyddiadau, gan gynnwys cynlluniau chwarae, gweithdai, gwersylloedd chwaraeon, teithiau beic a llawer, llawer mwy.

I ganfod beth sydd ymlaen, ewch i’n gwefan a phorwch trwy ein hadran ddigwyddiadau. Byddwn yn ychwanegu at Haf Llawn Hwyl wrth i ni gael gwybod am weithgareddau newydd, felly cofiwch edrych arno’n rheolaidd.

Mae gennym lawer o wybodaeth am wasanaethau i deuluoedd, megis gofal plant, cyngor ariannol, grwpiau lleol a llawer mwy ar ein gwefan hefyd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar 01492 577650 neu plant.children@conwy.gov.uk

Gallwch hefyd fynd i’n tudalen Facebook i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy