Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Dweud eich dweud am Gymunedau yn Gyntaf

Dweud eich dweud am Gymunedau yn Gyntaf


Summary (optional)
Mae Cymunedau yn Gyntaf yn dod i ben, ond gallwch chi helpu i benderfynu pa brosiectau fydd yn parhau.
start content

Dros y blynyddoedd, mae Cymunedau yn Gyntaf wedi datblygu amrywiaeth eang o brosiectau lleol. Trwy’r rhain rydym wedi helpu i annog a chefnogi miloedd o bobl i ddysgu sgiliau newydd, gwella eu hiechyd, cael cyflogaeth, neu fynd yn ôl i’r gwaith.

Fel y gwyddoch, mae Cymunedau yn Gyntaf yn dod i ben, ond nod Cronfa Etifeddiaeth Llywodraeth Cymru yw caniatáu i’n prosiectau mwyaf llwyddiannus barhau.

I helpu i wneud yn siŵr ein bod yn ceisio cefnogi’r prosiectau cywir, rydym eisiau gwybod sut y mae’r cyfranogwyr, partneriaid a’r gymuned ehangach yn teimlo am flaenoriaethau i’r dyfodol.

Rydym yn gobeithio y gallwch dreulio ychydig o funudau yn llenwi ein harolwg a sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud.

Dechrau’r arolwg

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy