GWEFAN DROS DRO YW HON
Cartref Sbotolau Be sy'n newydd Tudalennau Dweud eich dweud am Gymunedau yn Gyntaf

Dweud eich dweud am Gymunedau yn Gyntaf


Summary (optional)
Mae Cymunedau yn Gyntaf yn dod i ben, ond gallwch chi helpu i benderfynu pa brosiectau fydd yn parhau.
start content

Dros y blynyddoedd, mae Cymunedau yn Gyntaf wedi datblygu amrywiaeth eang o brosiectau lleol. Trwy’r rhain rydym wedi helpu i annog a chefnogi miloedd o bobl i ddysgu sgiliau newydd, gwella eu hiechyd, cael cyflogaeth, neu fynd yn ôl i’r gwaith.

Fel y gwyddoch, mae Cymunedau yn Gyntaf yn dod i ben, ond nod Cronfa Etifeddiaeth Llywodraeth Cymru yw caniatáu i’n prosiectau mwyaf llwyddiannus barhau.

I helpu i wneud yn siŵr ein bod yn ceisio cefnogi’r prosiectau cywir, rydym eisiau gwybod sut y mae’r cyfranogwyr, partneriaid a’r gymuned ehangach yn teimlo am flaenoriaethau i’r dyfodol.

Rydym yn gobeithio y gallwch dreulio ychydig o funudau yn llenwi ein harolwg a sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud.

Dechrau’r arolwg

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy