Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Sesiwn Galw Heibio Rhentu Doeth Cymru

Sesiwn Galw Heibio Rhentu Doeth Cymru


Summary (optional)
Fe fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal sesiwn Galw Heibio Rhentu Doeth Cymru arall.
start content

Ers 23 Tachwedd 2016 mae’n ofynnol i holl landlordiaid Cymru fod wedi cofrestru. Dylai unrhyw landlordiaid sy’n hunan reoli ac asiantiaid hefyd fod â thrwydded.  Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal sesiwn galw heibio yn Llyfrgell Llandudno i gynorthwyo unrhyw un nad ydynt wedi cofrestru eto neu heb gael trwydded gyda Rhentu Doeth Cymru.

Bydd y sesiwn o 5.15-6.45 ar 2 Mawrth 2017 yn Llyfrgell Llandudno, Stryd Mostyn, Llandudno, LL30 2RP.

I ganfod mwy ac i wneud cais am Rentu Doeth Cymru ewch i www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/ neu ffoniwch 03000 133344.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad e-bostiwch strategaethtai@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576274.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy