Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Gwasanaethau'n symud i'r swyddfeydd newydd

Gwasanaethau'n symud i'r swyddfeydd newydd


Summary (optional)
Gallwch weld pa bryd fydd Gwasanaethau’n symud i Goed Pella, Bae Colwyn.
start content

Bydd Gwasanaethau’r Cyngor, gan gynnwys Datblygu Cymunedol, Rheoleiddio, Tai, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg yn dechrau symud i’r swyddfeydd newydd fesul gwasanaeth o fis Tachwedd ymlaen. 

Os bydd gennych apwyntiad, cyfarfod neu angen ymweld ag un o’r gwasanaethau hyn, rydym yn awgrymu eich bod yn ffonio ymlaen llaw i wirio’r lleoliad.

Switsfwrdd (01492) 574000.

Bydd Coed Pella yn agor o ganol Tachwedd 2018, bydd yna ddiweddariadau pellach yma ar y wefan.

DyddiadGwasanaethTîm
5 Tachwedd Gwasanaeth Datblygu Cymunedol Ffyrdd o Fyw Egnïol a   Chreadigol
Pennaeth Gwasanaeth/Busnes, Polisi a Pherfformiad
Cynllunio Strategol a Chymunedau
5 Tachwedd Gwasanaethau AD Corfforaethol Iechyd a Diogelwch   Corfforaethol
Hyfforddiant a Datblygiad Corfforaethol
6 Tachwedd Gwasanaeth Datblygu Cymunedol Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
    Diwylliant a Gwybodaeth
7 Tachwedd Gwasanaeth Datblygu Cymunedol Busnes a Thwristiaeth
8 Tachwedd Refeniw a Budd-daliadau Incymau
13 Tachwedd Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai Diogelwch Cymunedol
Gwasanaethau Tai
14 Tachwedd Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai Datrysiadau Tai Conwy
15 Tachwedd Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai Pennaeth Gwasanaeth
15 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Galw Gofal
16 Tachwedd Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai Rheoli Datblygu ac Adeiladu
19 Tachwedd Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai Gwarchod y Cyhoedd
20 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Cyllid - Gofal Cymdeithasol
20 & 21 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Cefnogi Teuluoedd ac   Ymyriadau
Plant sy'n derbyn gofal (Anecs y Ganolfan Ddinesig)
22 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Plant sy'n derbyn gofal (Glan y   Don &  Y Lodge Dinesig)
Uwch Reolaeth a Chefnogaeth (Gofal Cymdeithasol)
Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid
23 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Pobl Ddiamddiffyn  (Anecs y Ganolfan Ddinesig)
26 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Diogelu - Gofal Cymdeithasol   
Gweithlu AD - Gofal Cymdeithasol 
Safonau Ansawdd a Chomisiynu (Glan y Don)
27 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Perfformiad a Busnes/MIS (Gofal   Cymdeithasol )
Perfformiad a Busnes/MIS (Addysg)
Dirprwy/Broceriaeth
Diogelu (Addysg)
Plant sy'n derbyn gofal (Addysg)
28 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Uwch Reolaeth a Chefnogaeth   (Gofal Cymdeithasol)
Cyllid (Addysg)
29 Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Cyfleusterau (Cofnodion Gofal   Cymdeithasol)
Cyfleusterau (Rheoli Safle Addysg)
Uwch Reolaeth a Chefnogaeth (Addysg)
30Tachwedd Gofal Cymdeithasol ac Addysg Safonau Ansawdd a Chomisiynu   (Ffordd Dinerth)
AD (Addysg)
3 & 4 Rhagfyr Gofal Cymdeithasol ac Addysg Anableddau - Gofal Cymdeithasol   ac Addysg
5 Rhagfyr Gofal Cymdeithasol ac Addysg Anableddau - Gofal Cymdeithasol   ac Addysg
Lles (Effeithiolrwydd Ysgolion ac Arlwyo) - Addysg
6 Rhagfyr Gofal Cymdeithasol ac Addysg Un Pwynt Mynediad
Lles Cymunedol
7 Rhagfyr Gofal Cymdeithasol ac Addysg Cyfiawnder Ieuenctid
10, 11 & 12 Rhagfyr  Refeniw a Budd-daliadau Prosesu Budd-daliadau
Gwasanaeth Cwsmeriaid ac Ymyriadau a Gordaliadau Budd-daliadau
Staff Asesiad Ariannol
Trethiant Lleol
14 Rhagfyr Gofal Cymdeithasol ac Addysg Pobl Ddiamddiffyn (Bron y   Nant)
Pobl Ddiamddiffyn - Ymgynghorwyr Personol

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy