Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Gwasanaethau'n symud i'r swyddfeydd newydd

Gwasanaethau'n symud i'r swyddfeydd newydd


Summary (optional)
Gallwch weld pa bryd fydd Gwasanaethau’n symud i Goed Pella, Bae Colwyn.
start content

Bydd rhai o'n gwasanaethau yn symud i’r swyddfeydd newydd yng Nghoed Pella, Bae Colwyn. Os ydych chi’n meddwl am ba bryd y byddwn ni’n symud, edrychwch ar yr amserlen isod.

GwasanaethPryd
Gwasanaeth Datblygu Cymunedol Hydref 2018
AD Corfforaethol – Hyfforddiant a Datblygu Hydref 2018
AD Corfforaethol – Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol Hydref 2018
Datrysiadau Tai Conwy Tachwedd 2018
Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai Tachwedd 2018
Gofal Cymdeithasol ac Addysg – Gwasanaethau Plant, Teuluoedd a Diogelu Tachwedd 2018
Gofal Cymdeithasol ac Addysg – Tîm Un Pwynt Mynediad  Tachwedd 2018
Gofal Cymdeithasol ac Addysg – Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol ac Addysg – Gwasanaethau Addysg Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol ac Addysg - Gwasanaethau Oedolion a Chymuned Integredig Rhagfyr 2018
Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau Rhagfyr 2018


Bydd yr adeilad ar agor i’r cyhoedd o fis Tachwedd 2018. 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy