top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Cychwyn yn yr Ysgol – Pryd fydd eich plentyn yn 3?

Cychwyn yn yr Ysgol – Pryd fydd eich plentyn yn 3?


Summary (optional)
Gwnewch gais yn awr i osgoi cael eich siomi!
start content
  • Os ydy eich plentyn yn 3 oed erbyn 31 Awst 2019 - gwnewch gais am le mewn dosbarth meithrin.
  • Os ydy eich plentyn yn 4 oed erbyn 31 Awst 2019 - gwnewch gais am le mewn dosbarth derbyn.

I wneud cais: gwnewech gais ar-lein, defnyddiwch ein Ap, gofynnwch am ffurflen yn eich ysgol leol neu lawrlwythwch ffurflen a rhestr o ysgolion ar: www.conwy.gov.uk/derbyniadau

  • Ffoniwch y Gwasanaethau Addysg ar 01492 575592 os bydd arnoch angen help.
  • Rhaid dychwelyd eich ffurflen i’ch ysgol ddewisol erbyn 14 Rhagfyr 2018.
  • Gallai peidio â dychwelyd eich ffurflen erbyn y dyddiad hwn olygu na fydd eich plentyn yn cael lle yn eich ysgol ddewisol.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy