Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Tickets selling fast for The North Wales Choral Festival!

Tocynnau Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn gwerthu'n gyflym!


Summary (optional)
Eleni bydd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn dathlu 30 o flynyddoedd o gystadlu! Bydd yr ŵyl yn dychwelyd i Venue Cymru o 4 Tachwedd i 6 Tachwedd am benwythnos llawn dop sydd yn siŵr o fod at ddant y rheiny ohonoch chi sydd wrth eich boddau â chanu corawl. Yn ôl yr arfer, mae’r ŵyl wedi denu llawer o ddiddordeb ac mae 50 o gorau eisoes wedi cofrestru.
start content

Bydd y cystadlu yn dechrau am 10am ddydd Sadwrn, gyda’r corau meibion, corau Ieuenctid a’r corau merched yn camu i’r llwyfan. Wedi hyn, cyfrifoldeb y beirniaid (David King, Robert Elliott a Dr Vivien Pike) fydd penderfynu pwy sy’n haeddu cipio’r wobr gyntaf.

Oherwydd ein bod ni’n dathlu 30 o flynyddoedd a bod gymaint o gorau talentog a brwdfrydig eisiau perfformio yn ein Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl, eleni rydym ni wedi penderfynu cynnal DWY gyngerdd!

Bydd y gyngerdd gyntaf yn cael ei chynnal nos Sadwrn am 8pm, a fydd yn cynnwys corau meibion, merched ac ieuenctid. Bydd deg côr, a fydd wedi bod yn cystadlu yn ystod y dydd, yn mwynhau eu hunain ar y llwyfan heb orfod poeni am lygaid barcud y beirniaid!

Ddydd Sul a thro’r arddull siop Barbwr a’r corau cymysg fydd hi, yn ogystal â’r gystadleuaeth ‘Ychydig o Hwyl’, gyda’r cystadlu unwaith eto yn cychwyn am 10am. Diwrnod prysur arall o gystadlu gyda chorau wedi teithio o bob cornel o'r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Bydd dathliadau nos Sul yn cychwyn am 7.30pm gyda’r corau Ychydig o Hwyl, corau ieuenctid a’r corau cymysg, a bydd yna hefyd berfformiad arbennig gan artistiaid Opera Cenedlaethol Cymru. Mae hi’n mynd i fod yn gyngerdd arbennig iawn?!

Ddydd Llun yw diwrnod yr ysgolion, gyda’r cystadlu yn dechrau am 9.30am. Bydd ysgolion cynradd ac uwchradd gogledd Cymru yn cystadlu ac yn cymryd rhan mewn gweithdy hwyliog ac ymarferol.

Yn amlwg mae gan y corau nifer o gefnogwyr ac mae’r tocynnau’n gwerthu’n gyflym! Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli allan ar y penwythnos cerddorol gwych hwn!

Mae tocynnau diwrnod ar gael ar gyfer y tridiau o gystadlu. Bydd tocynnau cystadlaethau dydd Sadwrn (corau meibion, ieuenctid a merched) a dydd Sul (Ychydig o Hwyl, arddull siop Barbwr a chorau cymysg) £15 i oedolion a £7.50 i blant.

Yna ar gyfer cystadlaethau dydd Llun (corau ysgolion cynradd ac uwchradd) bydd tocyn diwrnod yn costio £10 i oedolion a £5 i blant. Fodd bynnag, os mai dim ond un categori sy’n mynd â’ch bryd, mae tocynnau’n £6.50 fesul categori i oedolion ac yn £3.50 fesul categori i blant. Mae tocynnau Cyngerdd Dathlu'r Ŵyl yn £13 i oedolion ac yn £6.50 i blant.

Gellir prynu tocynnau ar ein gwefan yn www.gwylgorawlgogleddcymru.com/tocynnau neu gallwch ffonio’r swyddfa docynnau ar 01492 872000. Nodwch os gwelwch yn dda mai dim ond dros y ffôn neu o swyddfa docynnau Venue Cymru y gellir cael gafael ar docyn diwrnod.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy