Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Lansio Gwefan Newydd


Summary (optional)
Yr wythnos hon lansiwyd gwefan newydd, well Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
start content

Dyluniwyd y wefan newydd yn benodol i fod yn haws ei defnyddio, yn enwedig ar ffonau symudol a thabledi sy’n cael eu defnyddio gan niferoedd cynyddol o gwsmeriaid.

Mae’r dechnoleg y mae’r wefan yn seiliedig arni wedi’i defnyddio gan awdurdodau lleol eraill a’r gobaith yw y bydd yn galluogi defnyddwyr i gael mynediad uniongyrchol i wasanaethau.

Tra bydd cyfeiriad y wefan yn aros yr un fath, ni fydd rhai llwybrau byr, nodau tudalen a ffefrynnau’n gweithio felly bydd angen eu diweddaru. 

Meddai’r Cynghorydd Mike Priestley, yr Aelod Cabinet sy’n dal y portffolio cyfathrebu: “Dylai’r wefan newydd ei gwneud hi’n haws fyth i gwsmeriaid chwilio am, a chael mynediad i wasanaethau, ond rydym hefyd am i gwsmeriaid fod yn ymwybodol o’r newidiadau gan mae’n bosibl na fydd llwybrau byr blaenorol yn gweithio.”

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy