Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Paloma Faith Jack Savoretti yn cymryd lle James Arthur yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

Jack Savoretti yn cymryd lle James Arthur yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn


Summary (optional)
Mae Orchard Entertainment wedi cyhoeddi y bydd y canwr—ysgrifennwr caneuon Saesneg Jack Savoretti yn cymryd lle James Arthur fel gwestai arbennig Paloma Faith yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn ddydd Sadwrn, 14 Gorffennaf. Mae'r adloniant hefyd yn cynnwys Nia Wyn o Landudno.
start content

Paloma_LandscapeImage

Mae tocynnau ar werth drwy www.venuecymru.co.uk, yn bersonol o Venue Cymru, neu drwy ffonio’r Swyddfa Docynnau ar 01492 872000.

Camodd Jack Savoretti i mewn pan wnaeth James Arthur dynnu allan o’r digwyddiad gan ddod â’i sioe lwyfan wych i Ogledd Cymru am y tro cyntaf a bydd yn un o lond llaw o sioeau’r haf yn y DU a drefnwyd hyd yma! Roedd Jack wedi rhyddhau ei bumed albwm stiwdio Sleep No More yn 2016, yr un mwyaf llwyddiannus eto yn cyrraedd #6, yn dilyn llwyddiant 10 Uchaf ei ragflaenydd Written in Scars, ac aeth ymlaen i gefnogi John Legend ar ei daith o amgylch Ewrop yr hydref diwethaf.  When We Were Lovers oedd y brif sengl o’r albwm, sydd hefyd yn cynnwys Deep Waters, Helpless a’r trac teitl, Written in Scars, sy’n cynnwys treftadaeth Eidalaidd cryf Savoretti.

Gan egluro pam na fydd yn ymddangos, dywedodd James Arthur: “Mae’n wir ddrwg gennyf bod yn rhaid i mi ganslo fy mherfformiad yn Stadiwm Zip World ym Mae Colwyn ar 14 Gorffennaf. Gofynnwyd i mi fod yn was priodas ym mhriodas fy f ffrind gorau sydd i gyd wedi digwydd yn gyflym iawn. Does dim byd gwaeth na siomi fy nghefnogwyr ond rwy’n siŵr y gallwch ddeall na allwn golli allan ar briodas fy ffrind gorau. Gobeithio eich gweld i gyd yn fuan a diolch am eich cefnogaeth barhaus."

Mae Jack Savoretti yn ymuno ag enillydd y Brit Award Paloma Faith yn y sioe haf flynyddol yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn. Mae Paloma ar ei gorau, artist sydd wedi gwerthu platinwm-dwbl wnaeth ryddhau ei phedwerydd albwm stiwdio The Architect y llynedd ddaeth yn #1 cyntaf y DU iddi.  Mae The Architect yn dilyn llwyddiant mawr albwm diwethaf Paloma, A Perfect Contradiction wnaeth dreulio 29 wythnos yn y Siart Albwm 10 Uchaf, 66 wythnos yn y 40 Uchaf, ac 100 wythnos yn y 200 Uchaf. Ei sengl arwrol o’r record, Only Love Can Hurt Like This sydd wedi gwerthu fwyaf i Paloma hyd yma, gyda dros hanner miliwn o gopïau wedi eu gwerthu a 55 miliwn ffrwd ar Spotify.

Hefyd yn ei chefnogi mae Nia Wyn, sy’n adnabod Bae Colwyn yn dda iawn ar ôl cael ei magu yn Llandudno.  Mae talent Nia am adrodd stori’n bwerus, gyda’r math o lais anuniongred, gydag ychydig o ganu’r enaid a melangan, yn ei gwneud yn un o’r artistiaid benywaidd newydd llwyddiannus  - gan gynnwys carisma cyffrous, herfeiddiol iawn sy'n wydn a chynnes. Mae Nia wedi creu argraff mewn cyfnod byr o amser gan gael ei chynnwys ar Blues Playlist BBC Radio 2, gyda’r dylanwadol lled-ddiwylliannol Fred Perry, wnaeth ennill arian gan Horizons Launchpad y BBC ac anfonodd neges ar twitter ar ôl bod yn y stiwdio gyda’r Modfather ei hun, Paul Weller!

Y cyngerdd ar 14 Gorffennaf fydd y cyntaf yn y Stadiwm Zip World ers cael ei enw newydd, ac wedi’i hyrwyddo gan Hyrwyddwr Rhanbarthol y Flwyddyn yn y DU ddwywaith yng Ngwobrau Busnes Cerddoriaeth Fyw y Du, Orchard Entertainment sydd wedi dod â llu o sêr i Fae Colwyn yn ystod y saith mlynedd ddiwethaf.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Tref Bae Colwyn yn cefnogi’r cyngerdd.  Y Partneriaid o’r Cyfryngau yw Heart FM.

Paloma Faith gyda Gwesteion Arbennig Jack Savoretti a Nia Wyn, Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018, Stadiwm Zip World.
Tocynnau ar gael drwy www.venuecymru.co.uk; 01492 872000; Venue Cymru (Llandudno); Stadiwm Zip World (Bae Colwyn).
*Ar gyfer mynediad i’r Llwyfan Hygyrch ffoniwch 01492 872000
*Ar gyfer y Blychau Lletygarwch a VIP ffoniwch 02920 100920

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy